Vozový park

VOZOVÝ PARK

Kvalitní vozový park v dobrém technickém stavu je nezbytnou podmínkou pro provozování většiny podnikatelských činností. Pořizování, správa, údržba, oprava a obměna vozového parku je velmi náročná, a proto se většině firem vyplatí přenechání této činnosti profesionálům. Správce vozový park průběžně sleduje a dbá na jeho technický stav, opravy, údržbu, provádí monitoring spotřeby pohonných hmot, výměnu pneumatik. V případě poruchy nebo nehody zabezpečuje asistenční služby, náhradní vozidlo, vyproštění, případně odtah.