Leasingová smlouva

Leasingová smlouva je klíčový dokument, podle kterého se stanoví podmínky leasingu. Leasingová smlouva určuje právní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem. Aby byla taková smlouva platná, musí obsahovat celou řadu povinných atributů. Mezi které patří předmět smlouvy, výši splátek, doba trvání smlouvy a další.