Co je operativní leasing

Operativní leasing od ARCHER SHERIDAN = dlouhodobý pronájem vozidla bez rizik spojených s jeho financováním a provozem, který umožňuje průběžnou obnovu vozidel bez potřeby vlastního kapitálu. Jedná se o možnost udržení vysokého standardu kvality vozového parku, optimalizaci nákladů na vozový park a zefektivnění jeho provozu. Vždy zůstává na svobodné volbě leasingového nájemce rozsah služeb, které si přeje zajišťovat a tedy i zahrnovat do pravidelných měsíčních splátek.

Splátky pro tzv. Full-service operativní leasing již zahrnují prakticky veškeré náklady související s provozem vozidla:

 • servisní náklady včetně pneuservisu,
 • zákonné a havarijní pojištění,
 • dálniční poplatky,
 • silniční daň, poplatek za rádio,
 • non-stop silniční asistenční službu s náhradním vozidlem na 5 dnů zdarma,
 • provoz elektronické knih jízd,

a další služby dle přání leasingového nájemce.

POZOR - u finančního leasingu tyto položky vždy tvoří další náklady nad rámec leasingové splátky!

Jak to funguje, aneb popis možné spolupráce:

 1. volba skladby vozového parku:
  • značka a model
  • motorizace (objem motoru, benzin/nafta)
  • specifikace výbavy
  • zabezpečení vozu (bez/mechanické/aktivní vyhledávací)
 2. volba podmínek leasingu:
  • délka leasingu
  • nájezd (km / rok)
  • leasingové podmínky (rozsah poskytovaných služeb)
  • pojištění (spoluúčast, připojištění)
 3. příprava leasingové nabídky na požadované vozy a s požadovanými službami
 4. odsouhlasení leasingové nabídky
 5. posouzení předložených podkladů (credit management):
  • žádost o leasing
  • výpis z obchodního rejstříku
  • živnostenský list/koncesní listina/jiné oprávnění
  • osvědčení o DIČ (v případě plátce DPH)
  • účetní výkazy za předcházející účetní období
  • účetní výkazy za probíhající účetní období (min. poslední čtvrtletí)
 6. objednání vozu dle specifikace v leasingové nabídce a na základě podepsané „Objednávky vozidla“
 7. podpis „Leasingové smlouvy“ a „ Všeobecných obchodních podmínek“
 8. předání vozu a všech náležitostí nutných k užívání vozidla (RZ, ORV, servisní karta HL, doklady o
 9. pojištění, zelená karta, tankovací karty, atd..)
 10. užívání vozu a čerpání služeb sjednaných v leasingové smlouvě
 11. po skončení leasingu vrácení vozu a případné převzetí nového vozu


Máte zájem o zaslání nezávazné nabídky operativního leasingu?
Pokračujte níže uvedeným tlačítkem:

Nezávazná poptávka