Všeobecné informace pro řidiče

Užívání vozidla

Vozidlo musí být řádně udržováno a provozováno v souladu s přiloženou příručkou o údržbě a užívání vozidla, vydanou výrobcem. U vozidla mohou být používány pouze pneumatiky a ráfky jejichž rozměr je pro daný typ vozidla uveden v technickém průkazu, popř. v leasingové smlouvě.

Údržba a opravy vozidla se mohou provádět pouze v autorizovaných servisních střediscích příslušné tovární značky vozidla a v případě čerpání sjednané služby „Pravidelný servis a údržba“ nebo při opravě v rámci námi sjednaného „Havarijního pojištění“ pouze ve smluvních servisních střediscích společnosti ARCHER SHERIDAN.

Dodatečné změny, vestavby a jiné úpravy na vozidle mohou být prováděny pouze s písemným souhlasem společnosti ARCHER SHERIDAN. V případě nedodržení tohoto ustanovení, je leasingový nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu.

Údržba a servis

Pokud je v leasingové smlouvě sjednána služba Pravidelný servis a údržba, je leasingový nájemce oprávněn požadovat a ARCHER SHERIDAN povinen zajistit běžnou údržbu v závislosti na plánu údržby předepsaném výrobcem, např.:

 • pravidelné výměny olejů a kapalin (motorový, převodový olej a olej do posilovače řízení, chladící a brzdová kapalina)
 • výměny filtrů (palivový, vzduchový, olejový)
 • výměny řemenů a řetězů (rozvodový včetně napínacích kladek a příslušenství, klínový)
 • seřízení sbíhavosti
 • seřízení světel


Náhradní díly

Do služby Údržba a servisní náklady je dále  započítáno mimo výměn předepsaných výrobcem i běžně opotřebené díly v závislosti na stáří vozu a jeho proběhu a předpokládané běžné životnosti daných náhradních dílů např.:

 • výměny ložisek
 • výměny spojky a opravy převodovky (výměna asynchronních kroužků apod.)
 • výměna žárovek a opravy elektrických rozvodů
 • výměna prorezivělého výfuku
 • výměny stíracích gumiček, nebo lišt
 • motorek stěračů
 • doplnění kapalin (do ostřikovačů, chladící, brzdová)
 • výměna svíček
 • běžné malé opravy (seřízení dovírání dveří, stahování oken, seřízení volantu atd.)
 • výměna baterie
 • servis brzd (brzdové destičky, kotouče)
 • servis náprav a výměna tlumičů
 • startér včetně rozdělovače, alternátor
 • součásti ruční brzdy a další

Náklady, které nejsou pokryty běžnou údržbou

Obecně lze říci, že klientovi budou přefakturovány položky dovybavení vozu (např. dvojtónová houkačka, dodatečně montované mlhovky atd.) a dále náhradní díly, které nedosáhnou předpokládané běžné životnost (např. vyšší četnost výměn) a u kterých je předpoklad, že byly potřebovány důsledkem nepřiměřeného zatížení a nevztahuje se na ně garance, popř. kulance výrobce či dovozce např.:

 • brzdové kotouče a desky
 • hlava válců
 • tlumiče
 • jednotlivé díly nápravy
 • poškození karoserie a interiéru
 • poškození převodovky
 • součásti ruční brzdy
 • poškození vzniklá v důsledku nedbalosti  
 • poškození vzniklá v důsledku nedodržení návodu k obsluze a pokynů výrobce a další dle VOP

V každém takovémto případě je nutné individuálně posoudit míru zavinění řidiče a na základě toho sporné položky případně přefakturovat.