Silniční asistence HLA

V případě nehody, poruchy nebo dalších obtíží, jsme pro Vás připravil službu silniční asistence ARCHER SHERIDAN Assistance (dále jen HLA), která Vás bude nepřetržitě 365 dní v roce a 24 hodin denně, provázet na Vašich cestách po naší republice nebo zeměmi Evropy*.

Nepojízdné vozidlo

Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným následkem poruchy, nehody, chyby řidiče nebo v případě odcizení vozidla HLA zajistí organizaci a úhradu za:

 • opravu vozidla na místě nebo
 • odtah a následnou opravu v autorizovaném servisu (pokud nebude vozidlo možné opravit na místě) nebo
 • náhradní vozidlo nebo jinou alternativní přepravu
 • ubytování v případě opravy trvající déle jak 4 hodiny náhradního řidiče v případě hospitalizace (mimo ČR)

volejte

(+420) 225 001 025

nebo

(+420) 733 626 000


 

Při komunikaci s ARCHER SHERIDAN Assistance uvádějte

 • Vaše jméno a příjmení
 • telefonní číslo, na kterém budete k dosažení
 • stručný popis vzniklého problému
 • polohu, kde se nacházíte
 • typ, barvu a SPZ vozidla
 • číslo Vaší leasingové nebo FM smlouvy
 • VIN identifikační číslo vozidla

Nepojízdné vozidlo

Pokud se Vaše vozidlo stane nepojízdným následkem poruchy, nehody, chyby řidiče nebo v případě odcizení vozidla HLA zajistí organizaci a úhradu za:

 • opravu vozidla na místě nebo
 • odtah a následnou opravu v autorizovaném servisu (pokud nebude vozidlo možné opravit na místě) nebo
 • náhradní vozidlo nebo jinou alternativní přepravu
 • ubytování v případě opravy trvající déle jak 4 hodiny
 • náhradního řidiče v případě hospitalizace (mimo ČR)

Oprava na místě

Zabezpečíme pro Vás příjezd a odjezd silniční služby a nezbytnou opravu vozidla za účelem jeho zprovoznění pro pokračování v cestě. Uhradíme účelně vynaložené náklady, kromě nákladů na zakoupení a dopravu náhradních dílů, které hradíte Vy.

Odtah do nejbližšího autorizovaného servisu

Pokud oprava na místě není vhodná, bude vozidlo odtaženo do nejbližšího autorizovaného servisu. HLA uhradí vzniklé náklady na naložení, odtah a složení vozidla.

Parkovné

Není-li možné v danou chvíli služby servisu využít, zabezpečíme dočasné odstavení vozidla na bezpečném místě, jeho uschování (včetně úhrady parkovného v délce až 5 dnů).

V případě, že předpokládaná doba opravy přesáhne 4 hodiny, nebo pokud Vaše odcizené vozidlo nebylo do 4 hodin nalezeno, máte nárok na zorganizování a úhradu následujících služeb:

Náhradní doprava

Řidiči a dalším členům posádky uhradíme náhradní dopravu do místa bydliště či do jiného cíle cesty.

Zapůjčení náhradního vozidla

Zabezpečíme Vám zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy, a to až na 5 dnů, včetně případného přistavení. Kategorie a výbava zapůjčeného automobilu se mohou lišit od parametrů Vašeho vozu, v závislosti na místních podmínkách. HLA nehradí náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, dálniční a jiné poplatky, ani náklady na odstavení vozidla.

Ubytování

Pokud k nepojízdnosti nebo odcizení vozidla dojde ve vzdálenosti větší nebo rovné 50 km od místa bydliště, uhradíme Vám po dobu opravy vozidla ubytování v hotelu. Tuto službu můžete využít současně se službami náhradní dopravy či zapůjčení náhradního vozidla.

Ztráta klíčů

Při ztrátě klíčů od vozidla HLA zorganizuje a uhradí otevření dveří, případně výměnu zámku nebo odtah do nejbližší opravny, úhrada ceny nového zámku a náhradních klíčů je provedena uživatelem vozidla.

Vyčerpání a záměna paliva

V případě náhodné záměny paliva v nádrži nedopatřením či nedorozuměním nebo dojde-li k jeho úplnému vyčerpání, HLA zajistí a uhradí dovoz paliva na místo, vyprázdnění nádrže a přečerpání paliva, případně zajistíme a uhradíme odtah do nebližší opravny. Ve všech případech provádí úhradu ceny paliva uživatel vozu.

Defekt

HLA zorganizuje a uhradí příjezd mechanika a výměnu poškozené pneumatiky či kola Vašeho vozidla přímo na místě. Případné další náhradní kolo, pneumatiku či jiný nutný materiál hradí uživatel vozu z vlastních prostředků.

Vybití baterie

V případě nepojízdnosti vozidla z důvodu nefunkčnosti baterie, HLA zajistí a uhradí příjezd a odjezd a silniční asistence a nezbytnou opravu za účelem jeho zprovoznění. Případné náklady na zakoupení nové baterie nebo jiných potřebných náhradních dílů hradí uživatel.

Krádež vozidla

Nastane-li situace, že bude na Vašich cestách vozidlo odcizeno, HLA zajistí a zorganizuje ubytování jedné noci nebo zajistí náhradní vozidlo, popř. dopravu do cílové destinace nebo místa bydliště.

Právní pomoc v zahraničí

V případě, že je proti Vám vedeno trestní, správní nebo jiné obdobné řízení, jste zadržen nebo ve vazbě, hrozí-li Vám soudní řízení nebo uvěznění v souvislosti s odpovědností za způsobení škody provozem vozidla, HLA zabezpečí a uhradí náklady na případnou právní pomoc až do výše 1000,-EUR.

Finanční pomoc v zahraničí

Vyplacení finančních prostředků za podmínky složení těchto prostředků třetí osobou na účet HLA či po předchozím souhlasu ARCHER SHERIDAN s garancí za řidiče do výše 3000,- EUR.

 

Limity plnění HLA
Druh služby ČR Evropa
Příjezd, odjezd asistenčního vozu, oprava na místě 2 000,00 Kč 120 €
Práce mechanika silniční služby 60 min. 60 min.
Odtahová služba 2 000,00 Kč 150 €
Náhradní doprava do trvalého bydliště či cílového místa ANO ANO
Náhradní vozidlo / taxi 5 dnů / 1 500 Kč 5 dnů / 60 €
Náhradní ubytování v hotelu pro všechny oprávněné osoby, max. 1 500 Kč/os. pro všechny oprávněné osoby, max. 60 €/os.
Úschova nepojízdného vozu 5 dnů zdarma 5 dnů zdarma
Náhradní řidič - zdarma na 2 dny
Právní pomoc - 1 000 €
Finanční pomoc - až 3 000 €

 

Upozornění

Plnou výši za poskytnuté asistenční služby po Vás budou vyžadovány v případě, že:

 • ke vzniklým škodám došlo v okamžiku, kdy vozidlo nesplňovalo podmínky způsobilosti provozuschopného dopravního prostředku v zákonitosti se silničními pravidly a pokyny o užívání a servisování vozidla od výrobce
 • řidič není držitelem příslušného řidičského oprávnění nebo řídil-li pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek nebo se odmítl podrobit vyšetření pro jejich zjištění
 • škody vznikly v důsledku sebevraždy řidiče
 • vozidlo bylo použito k motoristické soutěži nebo závod

* Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky a na geografickém území Evropy včetně evropské časti Turecka, s výjimkou Běloruska, Moldávie, Ruské federace a Ukrajiny.