Přehled aktuálních servisních partnerů ARCHER SHERIDAN

Vyberte značku:
 
Město / PSČ:
GPS:

Servis vozidel

Vozidlo musí být řádně udržováno a provozováno v souladu s přiloženou příručkou o údržbě a užívání vozidla, vydanou výrobcem. Dodržujte pravidelné prohlídky dané výrobcem vozu! Údržba a opravy vozidla se mohou provádět pouze v autorizovaných servisních střediscích příslušné tovární značky vozidla, pokud možno pouze v síti partnerů společnosti HERTZ Lease, využívající smluvní slevy na práci a na materiál.

Postup při potřebě servisního zásahu

Řidič si zvolí nejvhodnějšího servisního partnera, kterého kontaktuje telefonicky a dohodne si termín servisní prohlídky, současně sdělí aktuální stav najetých KM. V domluveném termínu vozidlo přistaví a servisnímu technikovi předloží:

  • servisní knížku
  • ORV (malý technický průkaz)
  • servisní kartu (Service Card)

SERVICE card SERVICE Card 2

Dovolujeme si Vás upozornit, že nepředloží-li řidič výše uvedené doklady, má servisní středisko nárok odmítnout řidičem požadovanou službu.

Po provedení zásahu si řidič zkontroluje zda je prohlídka potvrzena v servisní knížce. Pokud řidič zjistí nějaký nedostatek kontaktuje bezodkladně ARCHER SHERIDAN.

Dodatečné změny, vestavby a jiné úpravy na vozidle mohou být prováděny pouze s písemným souhlasem společnosti ARCHER SHERIDAN. V případě nedodržení tohoto ustanovení, je leasingový nájemce povinen nahradit pronajímateli způsobenou škodu.


V případě, že nechcete ztrácet čas v servisu a předejít řešení otázky, jak se do servisu dostat, máte možnost využít naší služby Pick-up servis, který v rámci poskytovaných služeb zajistíme zdarma. V případě, že se rozhodnete využít Pick-up servis kontaktujete nás buď:

servis@archersheridan.com
nebo telefonicky +420 225 001 022 / 602 762 675

budeme po Vás požadovat tyto informace:

  • RZ vozidla (regisrační značku),
  • aktuální stav KM,
  • popište, co je třeba na vozidle provést za servisní úkon,
  • Vaše jméno a mobilní spojení.
  • požadovaný termín provedení servisního úkonu
  • adresu, kde se bude vozidlo vyzvedávat

Následně se Vám pokusíme zařídit tuto službu ve Vámi požadovaném termínu, který Vám vždy s předstihem potvrdíme. Řidič v dohodnutém termínu předá servisní kartu, servisní knížku, ORV a klíče od vozidla zaměstnanci servisního partnera ARCHER SHERIDAN, který odveze vozidlo k servisní prohlídce. Po provedení servisního zásahu je vozidlo přivezeno zpět, řidič si přebírá vozidlo, předané dokumenty a zkontroluje, zda je prohlídka řádně zapsána v servisní knížce.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ne vždy lze službu pick-up servis garantovat ve Vámi požadovaném termínu v závislosti na vytíženosti jednotlivých servisních partnerů.


Jako řidič jste povinen při převzetí vozidla zkontrolovat provedení služby servisním střediskem. Zjištěné vady jste povinen nechat bez zbytečného odkladu servisním střediskem odstranit!