Přehled aktuálních servisních partnerů ARCHER SHERIDAN

 
Město / PSČ:
GPS:

Pneuservis

Veškeré servisní zásahy provádějte pouze v servisních střediscích určených pronajímatelem. Služba Pneuservis zahrnuje výměnu pneumatik (značka, typ a rozměr je vždy veden ve Vaší leasingové smlouvě), jejich nákup, montáž, demontáž, vyvážení, popř. uskladnění a preventivní prohlídky pneumatik každé 3 měsíce nebo po ujetí 10.000 km.

Ve všech servisních střediscích předkládejte:

  • servisní knížku
  • ORV (malý technický průkaz)
  • servisní kartu (Service Card)

SERVICE card SERVICE Card 2

Dovolujeme si Vás upozornit, že nepředložíte-li výše uvedené doklady, má servisní středisko nárok odmítnout Vámi požadovanou službu.

Upozorňujeme řidiče, že výměna použitých pneu za nové je na vlastním uvážení řidiče s možností přihlédnutí na radu pneuservisu. V případě vyčerpání limitu pneu v rámci leasingové smlouvy, jsou jakékoliv služby spojené s pořízením dalších nových pneu následně přefakturovány klientovi. Náklady na opravy defektů a nově pořízených pneu výměny po proražení (po chybě způsobené řidičem) jsou taktéž přefakturovány klientovi.


 

V případě, že nechcete ztrácet čas v servisu a předejít řešení otázky, jak se do servisu dostat, máte možnost využít naší služby Pick-up servis, který v rámci poskytovaných služeb zajistíme zdarma. V případě, že se rozhodnete využít Pick-up servis kontaktujete nás buď:

servis@archersheridan.com
nebo telefonicky +420 225 001 022 / 602 762 675

budeme po Vás požadovat tyto informace:

  • RZ vozidla (regisrační značku),
  • aktuální stav KM,
  • popište, co je třeba na vozidle provést za servisní úkon,
  • Vaše jméno a mobilní spojení.
  • požadovaný termín provedení servisního úkonu
  • adresu, kde se bude vozidlo vyzvedávat

Následně se Vám pokusíme zařídit tuto službu ve Vámi požadovaném termínu, který Vám vždy s předstihem potvrdíme. Řidič v dohodnutém termínu předá servisní kartu, servisní knížku, ORV a klíče od vozidla zaměstnanci servisního partnera ARCHER SHERIDAN, který odveze vozidlo k servisní prohlídce. Po provedení servisního zásahu je vozidlo přivezeno zpět, řidič si přebírá vozidlo, předané dokumenty a zkontroluje, zda je prohlídka řádně zapsána v servisní knížce.

Dovolujeme si Vás upozornit, že ne vždy lze službu pick-up servis garantovat ve Vámi požadovaném termínu v závislosti na vytíženosti jednotlivých servisních partnerů.


Jako řidič jste povinen při převzetí vozidla zkontrolovat provedení služby servisním střediskem. Zjištěné vady jste povinen nechat bez zbytečného odkladu servisním střediskem odstranit!