Ohlášení pojistné události

Zde můžete použít elektronický formulář ohlášení pojistné události. Jak postupovat při nehodě, poškození nebo odcizení vozidla se dozvíte zde.

Označené údaje jsou povinné

Formulář ohlášení pojistné události

Údaje o nájemci

Leasingový nájemce

Řidič

Poškozené vozidlo
(Požadované údaje o vozidle můžete získat z Vaší servisní karty)

 Vozidlo je:

Servis (kde se bude opravovat)

Údaje o škodě

Šetřeno policií:

Zjištěný alkohol:

Údaje o Protistraně

Řidič

Údaje o vozidle

Přílohy

Pro rychlé vyřízení pojistné události na Vašem vozidle doporučujeme vždy přikládat kopii Vašeho řidičského průkazu jako přílohu této hlášenky. Dále můžete přiložit fotodokumentaci poškození či protokol od policie.

Pokud tak neučiníte teď, zašelte kopii řidičského průkazu e-mailem na adresu nehody@archersheridan.com, popř. zašlete dobře čitelnou fotokopii na adresu našeho sídla: ARCHER SHERIDAN, Bavorská 2780/2, 155 00 Praha 5

Souhlasím s poskytnutím osobních údajů firmě ARCHER SHERIDAN a potvrzuji úplnost a pravdivost všech uvedených skutečností.

Údaje budou využity výhradně pro účely zpracování tohoto hlášení a ke komunikaci firmy ARCHER SHERIDAN s Vámi a pojišťovnou.